2020-12-11 16:42:28

Zaštita privatnosti djece u kontekstu epidemije Covid-19

Poštovani roditelji/skrbnici,

molimo vas da u teškoj situaciji uzrokovanoj zarazom Covid -19 ne otežavamo dodatno situaciju aktivnostima kojima želite saznati identitet učenika/ce za kojeg /koju se sumnja da je infektivan/na. Razumijemo i prihvaćamo da postoji zabrinutost i strah, ali važnije je postupiti prema uputama Škole i epidemiologa.

U prilogu je dopis pravobraniteljice u kojem naglašava zaštitu djece koja su ugrožena upravo takvim postupcima. Upravo zbog mogućeg zlorabljenja informacija s weba stranice škole, informaciju o epidemiološkoj situaciji važnoj za vaše dijete dobivat ćete od razrednice/ka kao i upute o organizaciji nastave i upute epidemiologa, a na webu će se objaviljivati samo važne informacije oko organizacije rada škole. 

Hvala na razumijevanju.

Ravnateljica Nada Crnković, prof.

Pod opširnije- DOPIS PRAVOBRANITELJICE   


Osnovna škola Kaštanjer Pula