2020-12-02 13:11:57

VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA - KORIŠTENJE MOBITELA U ŠKOLI

Uz opetovano upozoravanje učenika i roditelja o zabrani upotrebe mobitela u školi od strane razrednika, učitelja kao i upoznavanje i učenika i roditelja na početku školske godine s dokumentima kojima se uređuje način rada i organizacija škole, nepoštivanje istog nije sporadično, već je počelo biti ustaljena praksa. Isto tako,  roditelji koji educiraju svoju  djecu o poštivanju pravila,  iskazali su nezadovoljstvo  te zajedno sa Školom žele poduzeti neke mjere.

Ovo je obavijest svim roditeljima koje je sastavilo Vijeće roditelja Škole.

"Obzirom da u našoj školi postoji problem korištenja mobitela za vrijeme nastave, molimo roditelje da svojoj djeci ukažu na sankcije za neprimjereno korištenje mobitela u školi te vas ovom prilikom informiramo o njima.

Zakon o osnovnoškolskom obrazovanju obvezuje nas (čl. 84) na poštivanje kućnog reda škole, a Pravilnik o izricanju pedagoških mjera propisuje sankcije za korištenje mobitela u školi i za vrijeme trajanja nastave. U   Kućnom redu OŠ „Kaštanjer“, u članku 37. se navodi: „Na nastavi učenik ne smije koristiti mobitel, MP3 player i druge slične aparate. Iznimno u hitnim slučajevima uz odobrenje učitelja učenik može koristiti mobitel. U slučaju da učenici koriste mobitele i druge tehničke aparate isti će im biti oduzeti i vraćeni roditeljima“.  Za neprimjereno korištenje mobitela (fotografiranje i snimanje ostale djece, bez dopuštenja i unutar škole) može se izreći opomena razrednika i ukor.

Ono što najviše zabrinjava jeste elektroničko nasilje - snimanje i objavljivanje uvredljivog sadržaja na društvenim mrežama s ciljem narušavanja ugleda snimljene osobe. Djeca često nisu svjesna ozbiljnosti tog čina ni posljedica ukoliko im mi na njih ne ukažemo.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u NN br. 95/2015 objavilo pravilnik u kojem navodi:

„Objavljivanje materijala elektroničkim i drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe smatra se OSOBITO TEŠKOM POVREDOM“ te se za učenike osnovnih škola propisuje strogi ukor s pedagoškom mjerom preseljenja u drugu školu.

Učimo djecu da mobitele koriste kao pomoćne alate za rad, brži pristup informacijama i lakšu komunikaciju pa i za igru, ali u primjereno vrijeme i na primjeren način. U školi, ako već postoji potreba da dijete uz sebe ima mobitel, neka bude isključen, osim u slučaju potrebe u nastavnom procesu i uz dopuštenje učitelja.Dakle, pametno s pametnim telefonima! "

Vijeće roditelja OŠ Kaštanjer

On

 


Osnovna škola Kaštanjer Pula